Diagnostiek...

Wat zijn de probleemgebieden? Welke sterke kanten zijn er aanwezig bij het kind/de jongere? Hoe kunnen we helpen?
Na een uitgebreid intakegesprek  waarin het kind/de jongere in zijn totaliteit wordt besproken, zullen de nodige onderzoeken worden geadviseerd.

Voor volgende onderzoeken kan u bij ons terecht:

Wij staan open voor een nauwe samenwerking met de school, het CLB en andere centra. Het is zeer belangrijk om op eenzelfde lijn te staan naar aanpak en begeleiding toe. Bovendien is het niet aangewezen om bepaalde onderzoeken opnieuw te doen indien er al een aantal gegevens ter beschikking zijn.

De onderzoeksgegevens staan in functie van de begeleiding. In vele gevallen kan een diagnose uitgesproken worden. In geval van dyscalculie wordt het nodige attest opgemaakt met een gemotiveerd verslag waarin sticordi-maatregelen op maat worden beschreven en geadviseerd.

Een losstaand advies op basis van onderzoeken die reeds elders afgenomen zijn, is eveneens mogelijk. Een ‘second opinion’ kan vaak zeer zinvol zijn.