Begeleiding...

Het kind of de jongere krijgt een specifieke begeleiding op maat volgens een uitgestippeld handelingsplan.
Hierbij is het niet voldoende om te werken aan de tekorten/problemen alleen.  We trachten zeker te bereiken dat de geleerde vaardigheden getransfereerd worden naar de thuis- en schoolsituatie.
Samen met de ouders (en eventuele andere betrokkenen) wordt de begeleiding zeer regelmatig geëvalueerd.

Kort overzicht van het aanbod:

Bijkomend aanbod voor ouders, leerkrachten en andere betrokkenen:
Op geregelde tijdstippen worden er thema-avonden georganiseerd. Bepaalde topics (bv Heeft mijn kind dyscalculie? En wat dan?) worden volledig uitgediept met de nodige aandacht voor allerlei vragen en persoonlijke bekommernissen.